XXVI Lliga Social CMPO 2023

Anunci de regata-Full d’Inscripció

Instruccions de Regata
Formulari de Protesta

ProvesResultats
GENERALORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5
08 Gener (Regata Reis conjunta amb RCMB)ORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5
04 Febrer (4Clubs RCNB) (dissabte) ANULADAORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5
05 Març (4Clubs CVB)ORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5
03 Abril (4Clubs CMPO)ORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5
07 MaigORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5
Prova 6 04 Juny (Regata estiu)ORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5
Prova 7 24 Setembre: (4Clubs RCMB)ORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5
Prova 8 01 OctubreORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5
Prova 9 05 Novembre ANULADAORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5
Prova 10 3 Desembre (Regata Nadal)ORC 0-1-2 ORC 3 ORC 4 ORC 5