Eleccions a la Junta Club de Mar Port Olímpic

Arribat el termini de presentació de candidatures per a les eleccions per escollir la nova Junta del Club de Mar Port Olímpic, s’ha presentat una única candidatura formada per:

President: Badia, Oriol
Secretari: Santos, Eugeni
Comodor: Riu, Jaume
Tresorer: Mas, Xavier

Vocals:
Franchi,Michele
Manent, Montse
Mir, Josep M.
Rios, Teresa

Com que només hi ha una candidatura presentada i seguint el redactat dels Estatuts del Club de Mar Port Olímpic, no caldrà fer eleccions i es procedirà a inscriure la nova Junta en els estaments oficials perquè pugui exercir tan aviat com es pugui.

Moltes Gràcies a tots els socis.