Assemblea General Ordinària de Socis Club de Mar Port Olímpic 2020

Sòcia/soci,

Per acord de la Junta Directiva, et convoco a l´Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper 20 de març de 2020 a les 19:00 en única convocatoria, al local social del nostre Club al Port Olímpic.

Ordre del dia:

Aprovació dels comptes de l’exercici 2019

Presentació del pressupost per l’any 2020

Resum i valoració de les activitats de l’any

Torn obert de paraules

Tot esperant comptar amb la vostra presència i participació, et fem arribar una cordial salutació.

Junta Club de Mar Port Olimpic