RECTIFICACIONS ANUNCI I INSTRUCCIONS DE REGATA 3 CLUBS

A continuació teniu unes modificacions a les Instruccions de Regata i a l’Anunci de regata del diumenge vinent, Regata 3 CLUBS:

rectificació Anunci de Regates
rectificació Instruccions de Regates

Les modificacions del comitè són les següents:

Anunci:
1. S’AFEGEIX UN NOU PUNT EN L’APARTAT 2. CLASSES PARTICIPANTS:
2.6 Les embarcacions amb un GPH superior a 700 s/m quedaran adscrites al grup ORC 4, això
modifica el punt 201 del RTC 2018.

2. MODIFICACIÓ DEL PUNT 6.1:
6.1 S’establiran les classificacions segons el punt 204 del RTC 2018.

Instruccions:
1. PUNT 10. LÍNIA DE SORTIDA :
10.1 Es modifica el format de la posició de la línia de sortida:
041º 22.800´ N
002º 13.200´ E

2. PUNT 13. ARRIBADA :
13.1 Es modifica el format de la posició de la línia d’arribada:
041º 22.800´ N
002º 13.200´ E