Lliga Social de Regates: Instruccions i documentació

La Lliga Social del Club de Mar del Port Olímpic és una regata de creuers, oberta a tothom, i que serveix tant per iniciar-se amb les regates com per a competir amb regatistes amb molts anys d’experiència. Es disputa els primers diumenges de mes, des de Setembre a Juny, amb excepció dels mesos de desembre i gener. Per participar a la Regata XIX Lliga social del Club de Mar, cal omplir el full d’inscripció i el full d’acceptació de responsabilitats i adjuntar els següents documents:

  • fotocòpia de l’assegurança del vaixell
  • fotocòpia del certificat de navegabilitat del vaixell
  • fotocòpia de les llicències federatives de la tripulació
  • fotocopia del ràting ORC del vaixell, si en te

SI NO TENIM AQUESTES DADES, NO CONSIDERAREM INSCRITS ELS VAIXELLS A LA REGATA, ENCARA QUE FACI EL RECORREGUT !!! S’haurà de lliurar al comodor abans que comenci la reunió de patrons de la primera prova en la que participeu. Només cal fer-ho un cop i serveix per a tota la lliga. Si es modifica la tripulació en alguna prova, cal aportar un full amb les dades de la nova tripulació. DRETS D’INSCRIPCIÓ: Gratuïta pels socis del CMPO, CMV, RCNB i RCMB Socis del CVB: 25€/prova o 100€ tota la lliga. Resta 30 € per embarcació i prova o 125 € tota la lliga (descomptables de la quota de soci del CMPO en cas de formalitzar-se aquesta) Si no podeu fer el pagament al panyol, podeu fer un ingrés al compte corrent del club 2100 0922 21 0200110893 a les oficines de “La Caixa”, i enviar tota la documentació per fax al nom. 93 396 73 65 Apunteu també el vostre vaixell a la pissarra electrònica, abans de les 21 h del dia anterior a la prova.

DOCUMENTS:

Anunci Regata

Full d’inscripcio

Instruccons de Regata

Recorreguts

RECORREGUTS:

Recorregut núm. 1 Recorregut núm. 2 Recorregut núm. 3 Recorregut núm. 4 Recorregut núm. 5 Recorregut núm. 6 Recorregut núm. 7 Recorregut núm. 8