CURS DE SEGURETAT I SUPERVIVÈNCIA AL MAR

La Federació Catalana de Vela conjuntament amb la Fundació de Navegació Oceànica de Barcelona i la Real Federació Espanyola de Vela, organitzem el curs de Seguretat i Supervivència al mar ISAF.

Facilitar a tots els navegants que vulguin adquirir pràctica i habilitats en seguretat, així com adquirir pràctica en l’ús de les eines de seguretat que tenim a disposició en una embarcació.

Certificar la Titulació ISAF que es requereix per a les regates d’ Altura en l’apartat d’inspecció de seguretat.

Podeu trobar tota la informació aquí:

http://fnob.org/formarse-con-expertos-en-seguridad

http://escola.vela.cat/cursformacio.php?cursformacio=8