Llicència federativa

Si ets soci del Club o ets tripulant habitual i vols tramitar la teva llicència federativa a traves del Club, cal fer un ingrés en el número de compte:

Banc de Santander 0049 2354 18 2414649329
IBAN: ES45 0049 2354 18 2414649329

per l’import corresponen a la llicéncia que sol·licitis, indicant en el full de l’ingrés: “LLICENCIA +TIPUS LLICENCIA + NOM I COGNOM”

Per a llicències de menors es requereix omplir tambè l’autorització del tutor signada pel tutor legal i enviar-la per FAX (93 396 73 65).

Les llicències tindran un període de tramitació de com a mínim 15 dies a partir de que tinguem la documentació completa i el comprobant del pagament.

LES LLICENCIES NOMES ES PODEN RECOLLIR ELS DIES DE REGATA DEL CLUB AL PANYOL o DIRECTAMENT EN EL PANYOL DEL CMV !!!

COST DE LES LLICÈNCIES 2020:

LLICENCIES COMPETICIÓ
SOCIS CMPO
NO SOCIS
 
Lleure Anual
35 €
38 €
Esportista Infantil (fins al 14 anys)
35 €
43 €
Esportista Juvenil (dels 15 als 18 anys)
42 €
50 €
Esportista Sènior (a partir dels 19 anys)
62 €
70 €
Convidat de Regata
20 €
23 €
Convidat de Creuer (1 dia)
5 €
8 €
Tripulant de Creuer
40 €
43 €
Directiu
42 €
45 €
TÈCNICS:    
Tècnic Jutge
50 €
53 €
Tècnic Instructor
75 €
78 €
Monitor Col.laborador
50 €
53 €
COMBINADES:    
Esportista + Tècnic (MC/TI/TJ)
83 €
86 €
Instructor + Jutge
96 €
99 €
Esportista + Instructor + Jutge
106 €
109 €

 

FORMULARI DE SOL·LICITUT:

Llicència federativa

TIPUS LLICÈNCIA

ETS SOCI?: sino

NOM.....................
COGNOMS.........
ADREÇA.............
CODI POSTAL...
POBLACIÓ.........
TELÈFON...........
E-MAIL.................
DNI......................
D.NAIXEMENT...
CLASSE EN QUÈ NAVEGA..
(creuer, 420, optimist...) PER LLICENCIA CONVIDAT: DADES REGATA (nom/club/data)