LLICÈNCIES FEDERATIVES 2024

Si ets soci del Club o ets tripulant habitual i vols tramitar la teva llicència federativa a traves del Club, cal fer un ingrés en el número de compte:

Banc de Santander 0049 2354 18 2414649329
IBAN: ES45 0049 2354 18 2414649329
per l’import corresponen a la llicéncia que sol·licitis, indicant en el full de l’ingrés: “LLICENCIA +TIPUS LLICENCIA + NOM I COGNOM”
i enviis el comprovant de pagament a club@cmpo.cat

Per a llicències de menors es requereix omplir també l’autorització del tutor signada pel tutor legal.

Les llicències tindran un període de tramitació de com a mínim 15 dies a partir de que tinguem la documentació completa i el comprovant del pagament.

Com ja es habitual el carnet és digital i els navegants i/o regatistes el rebran un mail amb un enllaç per verificar les seves dades i signar un contracte de protecció de dades, un cop completat el procediment rebran la seva llicència de manera digital a l’email.

COST DE LES LLICÈNCIES 2024:

LLICÈNCIES COMPETICIÓ
SOCIS CMPO
NO SOCIS
Esportista Infantil (fins al 14 anys)
35 €
45 €
Esportista Juvenil (dels 15 als 18 anys)
42 €
52 €
Esportista Sènior (a partir dels 19 anys)
Recomanada per als patrons i esportistes que naveguen en altres classes
64 €
74 €
Tripulant de Creuer
Recomanada per als tripulants de creuer que no naveguen en altres classes
40 €
50 €

FORMULARI DE SOL·LICITUT: