Llicència federativa

Si ets soci del Club o ets tripulant habitual i vols tramitar la teva llicència federativa a traves del Club, cal fer un ingrés en el número de compte:

Banc de Santander 0049 2354 18 2414649329
IBAN: ES45 0049 2354 18 2414649329

per l’import corresponen a la llicéncia que sol·licitis, indicant en el full de l’ingrés: “LLICENCIA +TIPUS LLICENCIA + NOM I COGNOM”

Per a llicències de menors es requereix omplir tambè l’autorització del tutor signada pel tutor legal i enviar-la per FAX (93 396 73 65).

Les llicències tindran un període de tramitació de com a mínim 15 dies a partir de que tinguem la documentació completa i el comprobant del pagament.

Com a novetat d’aquest any el carnet és digital i els navegants i/o regatistes el rebran un mail amb un enllaç per verificar les seves dades i signar un contracte de protecció de dades, un cop completat el procediment rebran la seva llicència de manera digital a l’email.

COST DE LES LLICÈNCIES 2021:

LLICENCIES COMPETICIÓ
SOCIS CMPO
NO SOCIS
Lleure Anual
35 €
38 €
Esportista Infantil (fins al 14 anys)
35 €
43 €
Esportista Juvenil (dels 15 als 18 anys)
42 €
50 €
Esportista Sènior (a partir dels 19 anys)
62 €
70 €
Convidat de Regata
20 €
23 €
Convidat de Creuer (1 dia)
5 €
8 €
Tripulant de Creuer
40 €
43 €
Directiu
42 €
45 €
TÈCNICS:
Tècnic Jutge
50 €
53 €
Tècnic Instructor
75 €
78 €
Monitor Col.laborador
50 €
53 €
COMBINADES:
Esportista + Tècnic (MC/TI/TJ)
83 €
86 €
Instructor + Jutge
96 €
99 €
Esportista + Instructor + Jutge
106 €
109 €

FORMULARI DE SOL·LICITUT:

  Llicència federativa 2021

  TIPUS LLICÈNCIA

  ETS SOCI?: sino

  NOM.....................
  COGNOMS.........
  ADREÇA.............
  CODI POSTAL...
  POBLACIÓ.........
  TELÈFON...........
  E-MAIL.................
  DNI......................
  D.NAIXEMENT...
  CLASSE EN QUÈ NAVEGA..
  (creuer, 420, optimist...) PER LLICENCIA CONVIDAT: DADES REGATA (nom/club/data)