Llicència federativa

Si ets soci del Club o ets tripulant habitual i vols tramitar la teva llicència federativa a traves del Club, cal fer un ingrés en el número de compte:

Banc de Santander 0049 2354 18 2414649329
IBAN: ES45 0049 2354 18 2414649329

per l’import corresponen a la llicéncia que sol·licitis, indicant en el full de l’ingrés: “LLICENCIA +TIPUS LLICENCIA + NOM I COGNOM”

Per a llicències de menors es requereix omplir tambè l’autorització del tutor signada pel tutor legal i enviar-la per FAX (93 396 73 65).

Les llicències tindran un període de tramitació de com a mínim 15 dies a partir de que tinguem la documentació completa i el comprobant del pagament.

LES LLICENCIES NOMES ES PODEN RECOLLIR ELS DIES DE REGATA DEL CLUB AL PANYOL o DIRECTAMENT EN EL PANYOL DEL CMV !!!

COST DE LES LLICÈNCIES 2018:

LLICENCIES COMPETICIÓ
SOCIS CMPO
NO SOCIS
Lleure Anual
33 €
36 €
Esportista Infantil (fins al 14 anys)
35 €
43 €
Esportista Juvenil (dels 15 als 18 anys)
42 €
50 €
Esportista Sènior (a partir dels 19 anys)
62 €
70 €
Convidat de Regata (*)
20 €
 23 €
Convidat de Creuer (1 dia) (**)
5 €
 8 €
Tripulant de Creuer (***)
35 €
 38 €
Directiu
42 €
 45 €
TÈCNICS

Jutge
50 €
 53 €
Instructor
85 €
88 €
Col.laborador
50 €
53 €
COMBINADES

Tècnic instructor+esportista sènior
128 €
131 €
Tècnic jutge+esportista sènior
97 €
100 €
Duplicats
12 €
15 €
(*) Vàlid per a una regata a l’any, amb una vigencia de 6 mesos i per a qualsevol classe.
(**) Vàlid per 1 dia de regata de Nivell 3
(***) Vàlid per 1 any, únicament per a la classe creuer, per a les regates de nivell 3 i per a 1 sol Club.

 

FORMULARI DE SOL·LICITUT:

Llicència federativa

TIPUS LLICÈNCIA

ETS SOCI?: sino

NOM.....................
COGNOMS.........
ADREÇA.............
CODI POSTAL...
POBLACIÓ.........
TELÈFON...........
E-MAIL.................
DNI......................
D.NAIXEMENT...
CLASSE EN QUÈ NAVEGA..
(creuer, 420, optimist...) PER LLICENCIA CONVIDAT: DADES REGATA (nom/club/data)