Assemblea General Ordinària de Socis Club de Mar Port Olímpic

Sòcia/soci.

Per acord de la Junta Directiva, et convoco a l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el pròxim 18 de setembre de 2020 a les 19:00 en primera convocatòria i a les 19:30 en segona, al local social del nostre Club al Port Olímpic.

Ordre del dia:
• Aprovació dels comptes de l’exercici 2019
• Presentació del pressupost per l’any 2020
• Resum i valoració de les activitats de l’any
• Davant les condicions de la nova Direcció del Port Olímpic que ens obliga a fer un pagament per la seu del Club de 1800 euros/any la Junta presentarà quatre opcions per afrontar aquestes noves condicions: Denegar el pagament per l’ús del panyol i admetre si s’escau la dissolució del Club de Mar Port Olímpic, Pujada de les quotes + ajust de despeses, Reducció de despeses a pràcticament 0 i sense puja de quotes, Donar continuïtat al Club de forma telemàtica, sense panyol ni seu.
Alternatives que desenvoluparem en l’Assemblea detalladament.
• Debat sobre la posició del Club davant el proper concurs que la nova Direcció del Port Olímpic durà a terme per l’organització de l’esport de la Vela al Port.
• Torn obert de paraules.

Tot esperant comptar amb la vostra presència i participació, et fem arribar una cordial salutació.