Assemblea General Ordinària de Socis Club de Mar Port Olímpic 2019

Sòcia/soci,

Per acord de la Junta Directiva, et convoco a l´Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el proper 05 d’abril de 2019 a les 19:30 en única convocatoria, al local social del nostre Club al Port Olímpic.

Ordre del dia:

Aprovació dels comptes de l’exercici 2018

Presentació del pressupost per l’any 2019

Resum i valoració de les activitats de l’any

Torn obert de paraules

Tot esperant comptar amb la vostra presència i participació, et fem arribar una cordial salutació.

Junta Club de Mar Port Olimpic