Lliga Club de Mar Prova de Maig – Endarrariment

En reunió de patrons i mirant l’últim estat de la meteorologia, es decideix endarrerir la sortida de la prova de la Lliga Club de Mar d’avui a les 13h. si no es diu res més, en cas contrari es farà un comunicat a les 12:45h