Junta Electoral eleccions Club de Mar Port Olimpic

La Junta Electoral necessària per les properes eleccions a escollir la Junta de Club de Mar, resta formada per els següents membres:

Titulars:

President: Sr.Ramón Estrada Jané, Sòci núm. 78
Secretari: Sr.Luis Antonio Salvadores Roure, Sòci núm. 11
Vocal: Sra.Montserrat Manent Borràs, Sòcia núm. 3

Suplents:

Sr.Enric Roldua Costa, Sòci núm. 241
Sr.Albert Castillo, Sòci núm. 240
Sr.Ricard Vela Pérez, Sòci núm. 44